Nieuwe EDTC wil verschil maken in liftinspecties met efficiëntere processen en snellere rapportage

PERSBERICHT

Kunnen preventieve inspecties nog efficiënter en klantgerichter? En kunnen de rapportages sneller beschikbaar zijn? Als het aan de nieuwe Externe dienst voor technische controle (EDTC) ligt wel. Sinds 1 februari is het internationaal opererende Liftinstituut ook actief in België. Als vereniging zonder winstoogmerk (vzw) verzorgt de Belgische tak preventieve inspecties en certificeringen van liften, roltrappen en andere hijs- en heftwerktuigen volgens de lokale en EU-wet- en regelgeving.

John van Vliet, technisch directeur Liftinstituut vzw: “We zijn er trots op dat we nu als EDTC en Europees erkende Notified Body kunnen bijdragen aan de liftveiligheid in België. Dat doen we niet alleen door middel van inspecties en certificeringen. Met trainingen en een jaarlijkse veiligheidscampagne willen we liftgebruikers bewuster maken van veilig liftgebruik. Op deze manier leveren we ook een maatschappelijke bijdrage aan de liftveiligheid.”

Verschil in kennis en dienstverlening

Van Vliet: “Onze inspecteurs en certificeerders zorgen er nu al bijna negentig jaar voor dat iedereen veilig en zorgeloos met de lift kan. Dat doen we niet alleen in Nederland, maar ook in Dubai, Ierland, Turkije, Singapore, de Caraïben en Finland. We vinden het een eer om onze kennis en ervaring nu ook ter beschikking te mogen stellen aan syndici, gebouweigenaren, VME’s en de industrie in België.”

Behalve met kennis en ervaring wil Liftinstituut vooral een verschil maken in dienstverlening: “Onze organisatie is zo ingericht dat we snel, efficiënt en zeer klantgericht kunnen acteren. Bovendien zorgen we voor een snelle terugkoppeling van de keurings- en certificeringsresultaten. Dat kan op papier, digitaal of via ons klantportaal. Mocht een lift onverhoopt niet goedgekeurd worden, dan kunnen syndici en eigenaren snel de hulp van hun onderhoudsfirma inroepen. Zo staat een lift nooit langer stil dan nodig.”

Objectief en betrokken

Hoofdmoot in de Liftinstituut-dienstverlening voor België zijn volgens Van Vliet de preventieve liftinspecties. Daarnaast controleren en certificeren de inspecteurs ook goederenheffers, platformliften, roltrappen, gevelonderhoudsinstallaties, bovenloopkranen en persoonlijke beschermingsmiddelen. “Als onafhankelijke organisatie doen we dat altijd objectief, eerlijk en transparant. Met ons keurmerk in de lift, of op welke hef- en hijsinstallatie dan ook, weten gebruikers dat syndici en eigenaren er alles aan doen om de veiligheid te waarborgen.”

De meerwaarde van Liftinstituut zit volgens Van Vliet ook in de deelname aan internationale normencommissies. “We zijn als eerste op de hoogte van de veranderingen in wet- en regelgeving. Ook het feit dat we internationaal doorgaans als eerste betrokken zijn bij de certificatie van liftinnovaties, levert onze klanten in België veel op. Onze kennis van de techniek en veiligheidseisen is altijd up-to-date. Sterker nog: in veel gevallen kunnen we vast voorsorteren op innovaties en veranderende wetgeving.”

Meer informatie

Wie meer wil weten over de dienstverlening van EDTC Liftinstituut, kan terecht op deze site. Op www.liftinstituut.com en www.liftinstituutsolutions.com is meer te lezen over de internationale activiteiten van het concern.