Technisch onderzoek

Voor welke liften?

In België zijn in de periode 1999-2017 een aantal liften geïnstalleerd, die na installatie niet volgens de destijds geldende liftenrichtlijn (95/16/EG) in gebruik zijn gesteld. U heeft als eigenaar wel een bewijs nodig dat uw liftinstallatie voldoet aan Richtlijn Liften (95/16/EG).

Wat kunt u van ons verwachten?

Het technisch onderzoek geeft u antwoord op deze vragen:

  • Voldoet de lift aan de Richtlijn Liften (95/16/EG)?
  • Komt de geleverde lift overeen met het technisch dossier?
  • Werkt de geïnstalleerde lift veilig?

Onze inspecteurs gaan de correcte installatie en veilige werking van uw lift na. Ze onderzoeken ook de documentatie. Dankzij onze onafhankelijke positie kunt u steeds rekenen op een objectief oordeel.

Na volledige uitvoering van een technisch onderzoek

Leidt het technisch onderzoek tot de conclusie dat de lift in overeenstemming is met het typeverslag of de vervaardigingsnorm (+ ontwerpverslag) die ten tijde van de nieuwbouw gold? Dan geeft Liftinstituut vzw een onderzoeksverslag met positief resultaat af waarin verklaard wordt dat de lift voldoet aan de in de tijd van nieuwbouw toepasselijke Richtlijn Liften 95/16/EG en/of normen.

Met dit verslag kan de eigenaar gedurende de levensduur van de lift bewijzen dat de lift legitiem in gebruik is en dat de volgens het KB van 9-3-2003 voorgeschreven inspecties en risicoanalyses kunnen worden uitgevoerd.