Eindcontrole

Voor welke liften?

Voor elke lift die een liftconstructeur of -installateur wil installeren.

Wanneer een eindcontrole?

U wenst als liftconstructeur een bewijs van een veilige en correct geïnstalleerde lift.

Wat kunt u van ons verwachten?

Onze eindcontrole geeft u antwoord op deze vragen:

  • Komt de geleverde lift overeen met het technisch dossier?
  • Werkt de geïnstalleerde lift veilig?
  • Voldoet de lift bij indienststelling aan de Europese wetgeving?

Onze inspecteurs gaan de correcte installatie en veilige werking van uw lift na. Ze onderzoeken ook de documentatie zeer grondig. Dankzij onze onafhankelijke positie kunt u steeds rekenen op een objectief oordeel.

Na volledige uitvoering van de eindcontrole en bij positieve beoordeling ontvangt u een verklaring van eindcontrole en een certificaat van goedkeuring. Dit is het bewijs voor derden dat de lift voldoet aan de voorschriften en veilig werkt.

Met een eindcontrole van uw nieuwe lift(en) krijgt u meteen inzicht in eventuele tekortkomingen. Door deze te laten verhelpen, begint u met een propere lei aan de preventieve inspecties.