Overeenstemmingsonderzoek

Voor welke liften?

Voor elke lift die door een liftconstructeur of liftinstallateur geïnstalleerd is en in gebruik moet worden genomen.

Wanneer een eindcontrole of eenheidskeuring?

U heeft als liftconstructeur een bewijs van een veilige en correct geïnstalleerde lift nodig.

Wat kunt u van ons verwachten?

Onze eindcontrole/ eenheidskeuring geeft u antwoord op deze vragen:

  • Voldoet de lift bij indienststelling aan de Europese wetgeving?
  • Komt de geleverde lift overeen met het technisch dossier?
  • Werkt de geïnstalleerde lift veilig?

Onze inspecteurs gaan de correcte installatie en veilige werking van uw lift na. Ze onderzoeken ook de documentatie. Dankzij onze onafhankelijke positie kunt u steeds rekenen op een objectief oordeel.

Na volledige uitvoering van de eindcontrole en bij positieve beoordeling ontvangt u een verklaring van eindcontrole. Na volledige uitvoering van de eenheidskeuring en bij positieve beoordeling wordt een conformiteitscertificaat, afgegeven. Dit is het bewijs voor derden dat de lift voldoet aan de voorschriften en veilig werkt.

Met een eindcontrole of eenheidskeuring van uw nieuwe lift(en) krijgt u meteen inzicht in eventuele tekortkomingen. Door deze te laten verhelpen, begint u met een propere lei aan de preventieve inspecties.