Keuring na omvorming of herstelling

Voor welke liften?

Heeft u herstellings- of omvormingswerken aan uw liftinstallatie laten uitvoeren? Met de Voor alle liften die een veiligheid gerelateerde herstelling, omvorming of verbetering hebben ondergaan. Dit geldt niet voor onderdelen die door het zelfde type en merk van onderdelen vervangen worden.

Wanneer laten keuren?  

Als de lift wijzigingen moet ondergaan die de veiligheid ervan beïnvloeden (ongeacht het feit dat deze kaderen in een modernisatie), moet hij door een EDTC worden onderzocht voor de terug indienststelling ervan.

Bij een herstelling waarbij een onderdeel door hetzelfde onderdeel (type, product, merk) vernieuwd wordt, is geen keuring nodig.

Wat kunt u van ons verwachten?

Onze inspecteurs gaan na of de aanpassingen voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen.  U kan rekenen op een deskundige en 100 % objectieve beoordeling.

Na een positieve evaluatie van de omvorming ontvangt u een indienststellingsrapport van de omvorming. Deze vormt het bewijs dat alle veiligheidsmaatregelen aangaande de omvorming, in acht zijn genomen.