Keuring na risicoanalyse

Voor welke liften?

Eigenaars of beheerders van een lift waarop de 15-jarige verplichte risicoanalyse is uitgevoerd moeten deze tijdig laten moderniseren op basis van een risicoanalyse. 

Voor oude liften in gebruik genomen voor 1958 en die gemoderniseerd moeten worden.

Wanneer laten herkeuren?  

Keuringen zijn verplicht na modernisatiewerken van een lift die een verplichte risicoanalyse onderging. De keuring gebeurt door dezelfde EDTC die de risicoanalyse uitvoerde.

Wat kunt u van ons verwachten?

Onze inspecteurs gaan na of de veiligheidsmaatregelen die de risicoanalyse voorschrijft in orde zijn gebracht door uw modernisatiebedrijf. U kan rekenen op een deskundige en 100 % objectieve beoordeling.

U ontvangt bij een positieve evaluatie een attest van regularisatie.  Dit attest vormt het bewijs voor u en voor derden dat alle veiligheidsmaatregelen uit de risicoanalyse in acht zijn genomen en uw lift weer veilig gebruikt kan worden.