Liftveiligheid staat centraal tijdens International Elevator & Escalator Symposium 2019

Op 2 en 3 december 2019 organiseerden Elevator World en Liftinstituut Solutions het tweede International Elevator and Escalator Symposium (IEES) in Las Vegas. Het thema luidde: ‘Safety of Elevators and escalators during their lifecycle: maintenance and inspections’.

Tijdens het evenement discussieerden sprekers en deelnemers over manieren om het veiligheidsniveau te verhogen. Men sprak over de uitdaging van de toepassing van de geldende wetgeving en de inschatting van risico’s, over bekwaamheid en over de laatste innovaties.

21 lezingen van liftexperts

Productcertificatiespecialist Robert Kaspersma van Liftinstituut ging tijdens zijn presentatie dieper in op innovatie: “Innovative designs: challenges for inspection and maintenance?”. Aan het einde van dit artikel vindt u de samenvatting van zijn lezing. De twee dagen waren goed gevuld met in totaal 21 presentaties van internationale experts uit de liftenbranche. Wilt u weten wie er nog meer een lezing verzorgden? Bekijk het volledige programma

Samenvatting lezing Robert Kaspersma:
“Innovative designs: challenges for inspection and maintenance?”

nnovatieve liftontwerpen zijn een uitdaging, uitdagingen voor inspectie en onderhoud. Geheel nieuwe liftontwerpen worden vandaag de dag regelmatig op de markt geïntroduceerd. Gedetailleerde veiligheidsvoorschriften die alles in deze nieuwe ontwerpen afdekken, zijn niet altijd voorhanden. Dit betekent dat het belangrijk is om alle veiligheidsrisico’s te onderkennen en af te dekken, ook al worden sommige ervan mogelijk niet gedekt door de bestaande veiligheidsnormen.

Nieuwe ontwerpen kunnen ook nieuwe onderhoudsmethoden en inspectiemethoden omvatten. Het behoort ook tot de verantwoordelijkheden van de fabrikant om met de ontwikkeling van het nieuwe ontwerp ervoor te zorgen dat op de juiste wijze inspectie en onderhoud kunnen worden uitgevoerd. Het uitgangspunt is een risicobeoordeling of FMEA. De resultaten van deze beoordelingen kunnen dan worden omgezet in procedures en beschreven en behandeld in de gebruikshandleidingen en onderhoudsinstructies. Daarom is het essentieel dat deze handleidingen altijd aanwezig zijn bij de installatie, zelfs wanneer de eigenaar van onderhoudsbedrijf verandert.

Dit brengt een nieuwe uitdaging met zich mee: de nieuwe ontwerpen moeten ook door andere bedrijven kunnen worden onderhouden. Certificering van deze nieuwe liftontwerpen door een aangemelde instantie en geaccrediteerde certificatieorganisatie (Notified Body) heeft dus niet alleen betrekking op het ontwerp van het product, maar ook op de mogelijkheden voor correct onderhoud en inspectie.