Mag de bekabeling voor zonnepanelen door de liftschacht?

Regelmatig stellen gebouweigenaren en VvE’s ons de volgende vraag: “We gaan zonnepanelen monteren. Mogen we de bekabeling door de liftschacht laten lopen?” Het antwoord is ja, maar daarvoor gelden wel strenge voorwaarden. Wie zich aan de voorwaarden houdt, loopt geen onnodige risico’s.

Dit zegt het Warenwetbesluit liften

Kabels door de liftschacht die niet noodzakelijk zijn voor de veiligheid of de werking van de lift zijn op grond van het Warenwetbesluit liften niet toegestaan. Dit om te voorkomen dat mensen die daar niet toe bevoegd zijn, de liftschacht betreden voor aanpassingen of reparaties.

Het is wel mogelijk om een deel van de liftschacht bouwkundig af te scheiden. Dit deel kan dan als doorgaande leidingkoker gebruikt worden. De bouwkundige scheiding moet zodanig zijn uitgevoerd dat het redelijkerwijs niet meer mogelijk is om de binnenzijde van deze leidingkoker vanuit de liftschacht te bereiken. Als leidingen en kabels vervangen of bijgetrokken moeten worden, moet dit van buiten de liftschacht kunnen plaatsvinden.

Samen met aannemer en liftinstallateur/-onderhoudsbedrijf

Als voor het eenmalig aanbrengen van de leidingschacht activiteiten nodig zijn vanuit de liftschacht, dan moeten die werkzaamheden voorbereid en uitgevoerd worden in nauwe samenspraak tussen de aannemer en het liftonderhoudsbedrijf of de liftinstallateur.