Liftinstituut CO2 neutraal

Liftinstituut maakt bewuste keuzes om CO2 uitstoot te reduceren. Daarbij compenseren wij ook resterende uitstoot waardoor we als organisatie CO2 neutraal opereren. 

Onze inspecteurs zijn dagelijks op de weg en onze certificatiespecialisten zijn wereldwijd betrokken bij certificatieprojecten. Zo maken wij de wereld iedere dag een stukje veiliger. Deze maatschappelijke rol geven we nu nog ruimer vorm door als organisatie CO2 neutraal te opereren. 

Hoe compenseren wij CO2? 

CO2-reductie staat al een aantal jaar op de agenda. Dit resulteerde in een afname in het aantal vliegreizen, een toename in het aantal digitale oplossingen, een slimmere planning (onder andere door kilometerreductie, clusterplanning) en de CO2-normen voor auto’s te verscherpen.  

De meest recente aanvulling hierop is het compenseren van de resterende CO2 uitstoot. Dit doen we door te investeren in bosprojecten via Trees for All. Deze organisatie werkt aan de herbebossing en bescherming van duurzame bosprojecten in o.a. Nederland, Oeganda, Bolivia en Costa Rica. De projecten dragen ook bij aan betere leefomstandigheden en aan behoud van miljoenen bomen die anders jaarlijks verdwijnen.  

Wat betekent dit voor onze klanten? 

Belangrijk voor u als klant is dat u weet dat deze investering geen extra kosten met zich meebrengt. Liftinstituut neemt graag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en als klant ondersteunt u dit streven.    

Trees for All is een niet-commerciële aanbieder van CO2-compensatie en heeft het CBF-keurmerk.